Centru de formare profesionala.

[ RO ] [ EN ]

News image 2

News image 3

News image 4

                                                            


PROGRAM orientativ


9:30-10:00 Înregistrarea participanților

 

10:00-11:30 Conferințe în plen

  1. Profesorul – lider al învățării vizibile,Liliana ROMANIUC, Asociaţia Română de Literaţie
  2. Valorificarea potențialului parteneriatelor în susținerea educației. Experiențe din Republica Moldova,Larisa SALI, ADPSE Catalactica, filiala din Rep. Moldova
  3. Mediatorul Muzeal – o nouă perspectivă profesională pentru calitatea actului educativ muzeal,  Coralia COSTAȘ, Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași
  4. Cultura educației incluzive - o necesitate a contemporaneității, Coralia COSTAȘ, Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași

 

11:30 - 12:00 Pauza

 

12:00- 13:30 Conferințe în plen

  1. Eficiență și calitate în derularea programelor de perfecționare prin Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași,Ramona BOJOGA, Casa Corpului Didactic "Spiru Haret" Iași
  2. Storytelling sau Arta povestirii,Liliana RUJANU, Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iași
  3. Platforma educaţională “Școala din Valiză”- proiect centrat pe motivarea elevilor pentru studiu utilizând resurse digitale interactive, Adriana PETROVICI, ReţeuaEDU.ro
  4. Mentorul, agent al schimbării în educație,Angela SAVA, Asociația FORMARE STUDIA

 

13:30 - 14:30 Pauza

14:30 - 16:00 Ateliere-exemple de bune practici pe tema conferinței

16:00 - 16:15 Pauza

16:15 - 18:00 Ateliere-exemple de bune practici pe tema conferinței

Best Replica Watches


Pentru înscriere, completaţi Fișa de înscriere  şi trimiteţi documentul în ataşament la email formarestudia@gmail.com.

Termen limita pentru inscrieri: 20.01.2020

 

LUCRARILE IN EXTENSO SE VOR TRIMITE PE EMAIL, PANA PE 15 FEBRUARIE 2020

Condiţii  de tehnoredactare:

-  lucrarea va fi tehnoredactată în limba română (cu diacritice).

-  numărul  maxim  de pagini este de 6 (şase), format A4, margini stînga, dreapta, sus, jos 2 cm.

-  Formatul lucrării sa fie Microsoft Word (.doc, .docx)

-  Paginile nu se numerotează

-  Fişierele se salvează cu numele autorului şi titlu fără utilizarea diacriticelor  (ex Nica_A_Calitatea_in_educatie)

-  titlul lucrării: Se va scrie cu majuscule, Times New Roman,  size 14, Bold, centrat

-   numele si prenumele autorilor: se vor scrie la un rând după titlu, cu Times New Roman,  size 12, Bold,

-  instituţia unde activează, email, se va scrie la un rând după numele şi prenumele autorilor , cu Times New Roman,  size 12, Bold,

-  abstarct (rezumatul): Se va scrie la două rânduri după instituţia unde activează, cu Times New Roman,  size 12, Italic

-  continutul lucrarii (la 2 randuri de rezumat) se va redacta cu Times New Roman,  size 12, aliniat Justify, spaţierea 1 rând; relaţiile se numerotează simplu (1),(2)..etc; figurile se notează cu numere jos (Figura nr.1); tabelele se notează în dreapta sus (Tabel nr.1); bibliografia: Se va scrie la două rânduri după conţinutul lucrării, cuTimes New Roman,  size 12, Italic

IWC replica

News & Events

2019-10-10 - CONFERINŢA CALITATE ÎN EDUCAŢIE 01 februarie 2020 Palatul Culturii, Iaşi, România

Asociaţia ”Formare Studia” și Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași vă invită la

CONFERINŢA CALITATE ÎN EDUCAŢIE

01 februarie 2020 

Palatul Culturii, Iaşi, România

Termen limita: 20.01.2020

2019-10-10 -

2018-10-25 - Conferința de închidere a proiectului “Din grijă pentru copiii și tinerii cu nevoie speciale!”

Asociația Formare Studia are deosebita plăcere de a vă invita Miercuri, 31 octombrie 2018, ora 12.00, la Liceul Tehnologic Vasile Pavelcu din Iasi ‚ str. Ion C. Brătianu 26, Cancelarie la Conferința de închidere a proiectului “Din grijă pentru copiii și tinerii cu nevoie speciale!”, contract nr. 19456/2018, finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi repliche orologi, în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, conform prevederilor Legii nr.350/2005. 

2017-08-24 - -

2016-01-13 - The Art of Mentoring training package

FORMARE STUDIA is inviting you to participate in a training course on mentoring.

 

 

 

The Art of Mentoring training package contains three courses that addresses to adults from European countries that desire to learn and experience the magic of mentoring, in order to increase their ability to address other’s needs and be source of motivation for future (formal/non-formal) education or training for adults.
- The Mentor training course  
- The Facilitator/trainer for Mentor training course
- The Mentoring
Program Manager training course

Working language: ENGLISH

Target group: teachers (from secondary to higher education), researchers, managers and project, managers (from businesses to NGO’s), employees, trainers, youth workers, etc.

 

rolex replica iwc replica

Copyright © 2009 by formarestudia.ro. Produced by dnmedia.info